Основен

Име

Костадин Киримов

Местоположение

Сандански

Възраст

33 – 39