Блог
Проведоха се две кръгли маси по проект „Заедно за развитие – от добри практики и идеи към ефективни резултати“
Категории: Обществени въпроси Автор: Administrator Platform Дата: 2 години ago Коментари: 0
Сдружение „Югозападен обществено-информационен център“ проведе две кръгли маси на тема „Насърчаване активното гражданско участие в процесите по формулиране, изпълнение и мониторинг на политики на територията на община Сандански“ по проект „Заедно за развитие – от добри практики и идеи към ефективни резултати“, договор  № BG05SFOP001-2.009-0119-C01/04.01.2019 г., който реализира в партньорство с Община Сандански. В кръглите маси взеха участие граждани, представители на община Сандански, активни неправителствени организации, Представители от Местната Инициативна Група, представители на държавни институции на територията на общината. Следващите Кръгли маси ще се проведат на25.09.2020г., 26.09.2020 г.,  02.10.2020 г.,  03.10.2020 г. . Събитията са с начален час  09. 30 ч., в хотел „Вила Синтика“, като по време на провеждането им, организаторите ще следят за стриктно спазване на въведените правила във връзка със създалата се епидемиологична обстановка.

Община Сандански отваря общинските пазари и тържища при строги мерки
Категории: Обществени въпроси Автор: Valia Kostadinova Дата: 2 години ago Коментари: 1

от 7 април 2020 година,  Община Сандански отваря общинските пазари и тържища при спазване на строги мерки и указания за производители и потребители на пазарите.

С цел предотвратяване струпването на хора ще бъдат поставени информационни табели и заграждения за еднопосочно движение в рамките на пазарите. Заповедта на кмета  на община Сандански задължава продавачите да осигурят предпазване на храните от вторично замърсяване при предлагането им, да използват /ръкавици и маски/, и  да предоставят на купувачите предпазни средства /ръкавици/, строго да се спазва лична хигиена и дезинфекция.

Не се допуска струпването на повече от две лица на едно място, както и спазване на дистанция от  минимум 2 метра.

Спазването на заповедта ще се контролира от Регионална здравна инспекция и Дирекция по безопасност на храните.

 


МБАЛ „Югозападна болница“ ООД разкри банкова сметка за набиране на средства
Категории: Обществени въпроси Автор: Красимир Дата: 2 години ago Коментари: 1

МБАЛ „Югозападна болница“ ООД с адреси на дейност гр. Сандански и гр. Петрич, разкри банкова сметка за набиране на средства във връзка с повишената нужда от закупуване на предпазни средства за работещите медицински специалисти и помощен персонал в болницата –  дезинфектанти, бързи тестове за изследване на заразени с коронавирус и специализирана апаратура за отделенията по анестезиология и реанимация на двата адреса на болницата.
Банкова сметка: BG46 UBBS 80021092435740
Код на банката: UBBS BGSF
ОББ АД


КМЕТЪТ КОТЕВ С ИДЕЯ ЗА МЛАДЕЖКИ ДОМ В ГУМ – САНДАНСКИ
Категории: Обществени въпроси Автор: Aneliya Daskalova Дата: 3 години ago Коментари: 1

На последното заседание на Общински съвет кметът на община Сандански – Кирил Котев предложи втори и трети етаж от ГУМ – Сандански да бъде Младежки дом, поради все по-големите и успешни групи – танцови, певчески, спортни, артистични.

Мотивите за създаването на Младежки дом са, че след реализирането на проекта за саниране на Дома на културата  и прилагането на всички дейности по отопление, климатизация и вентилация, репетициите се провеждат пълноценно през всички сезони, няма прекъсвания през лятото или зимата, поради което се увеличи и броя на желаещите да посещават различни групи и формации. Това налага да се търси решение, което да удовлетвори желанието на големия брой талантливи деца и младежи. Затова се предвижда вторият и третият етаж да бъдат зали за репетиции.

Първи етаж на Градския универсален магазин ще се запази като търговска площ. Придобитите средства от търговските площи ще бъдат използвани за реновиране на сградата и създаване на добри условия за репетиции и тренировки.

Община Сандански ще инвестира средства в преустройство на помещенията в зали, така че да бъдат съобразени с условията и изискванията на съставите.


1 2