Administrator Platform, Author at Платформа за обществени дебати
Проведоха се две кръгли маси по проект „Заедно за развитие – от добри практики и идеи към ефективни резултати“
Категории: Обществени въпроси Автор: Administrator Platform Дата: 1 година ago Коментари: 0
Сдружение „Югозападен обществено-информационен център“ проведе две кръгли маси на тема „Насърчаване активното гражданско участие в процесите по формулиране, изпълнение и мониторинг на политики на територията на община Сандански“ по проект „Заедно за развитие – от добри практики и идеи към ефективни резултати“, договор  № BG05SFOP001-2.009-0119-C01/04.01.2019 г., който реализира в партньорство с Община Сандански. В кръглите маси взеха участие граждани, представители на община Сандански, активни неправителствени организации, Представители от Местната Инициативна Група, представители на държавни институции на територията на общината. Следващите Кръгли маси ще се проведат на25.09.2020г., 26.09.2020 г.,  02.10.2020 г.,  03.10.2020 г. . Събитията са с начален час  09. 30 ч., в хотел „Вила Синтика“, като по време на провеждането им, организаторите ще следят за стриктно спазване на въведените правила във връзка със създалата се епидемиологична обстановка.